TEL. 936 74 04 14 · EMAIL escola@franciscanessantcugat.org

Etapes

El Projecte Educatiu de Centre (P.E.C.)


És el document que l'escola utilitza per presentar els objectius genèrics de l'acció educativa i els trets fonamentals de les pràctiques psicopedagògiques.

Tracta detalladament els trets d'identitat, els objectius bàsics de l'acció educativa, l'opció psicopedagògica i la tasca de l'equip de mestres.

És, per tant, un bon document per llegir i conèixer de primera mà l'educació que reben els alumnes.Arxius: